Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

46-113 Wilków ul. Długa 38 tel. 77 419 51 92
Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE.

 

 

Na podstawie decyzji Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki  wznawia się od 18.01.2021 r. naukę stacjonarną klas I-III.  Pragnę poinformować, że w naszej szkole plan lekcji oraz plan dowozów dla uczniów nie ulega zmianie. Aby zachować dodatkowe środki ostrożności, proszę Państwa o pozostawianie uczniów w świetlicy szkolnej tylko w szczególnych przypadkach, kiedy nie można sprawować opieki domowej nad dziećmi. Przypomina się rodzicom, prawnym opiekunom
i uczniom o wyszczególnionych poniżej zasadach:

- do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji,

- w drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa),

- wszystkim wchodzącym do budynku szkoły zaleca się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk,

- opiekunowie odprowadzający dzieci w szczególnych przypadkach mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),

- rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 

 

 Z poważaniem

Roman Półrolniczak

Aktualności