Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

46-113 Wilków ul. Długa 38 tel. 77 419 51 92

Zdalne nauczanie w PSP w Wilkowie

Drodzy Rodzice i Uczniowie, zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań ankietowych przeprowadzonych online w naszej szkole w miesiącu marcu, maju i grudniu 2020 roku. Przedstawiają one Waszą opinię na temat zdalnego nauczania, sposobów komunikowania się z nauczycielami i trudności na jakie napotykacie Państwo oraz Wy Uczniowie w czasie edukacji zdalnej. Informacje uzyskane od Państwa i Uczniów są dla nas cennym źródłem wiedzy na temat obszarów, które należy doskonalić, aby poprawić efektywność nauczania zdalnego oraz wesprzeć Uczniów i Rodziców.

 

Opracowane wyniki badań dostępne są w zakładce pedagoga szkolnego.