Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

46-113 Wilków ul. Długa 38 tel. 77 419 51 92

Konkurs recytatorski "Wiosna w poezji"

 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO ONLINE

WIOSNA W POEZJI

 

  1. Tematem konkursu są wiersze o wiośnie dowolnie wybranych autorów.
  1. Cele konkursu:

- zainteresowanie uczniów poezją,

- nauka pięknej deklamacji,

- kształtowanie języka i wyobraźni,

- promowanie talentów recytatorskich,

-popularyzacja literatury pięknej.

  1. Szkolny konkurs recytatorski adresowany jest do uczniów klas I-VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie.
  2. Konkurs rozstrzygnięty będzie w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VII.
  3. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować jeden dowolnie wybrany wiersz o wiośnie.

Następnie należy nagrać swój występ i przesłać do 9 marca 2021 r., poprzez komunikator internetowy Messenger, do Pani Niny Komarnickiej.

  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi   22 kwietnia 2021 r.
  2. Kryteria oceny recytacji:

- opanowanie pamięciowe utworu,

- interpretacja głosowa (intonacja, modulacja głosu, tempo),

- ogólny wyraz artystyczny,

-  ocenie nie podlegają strój i rekwizyty.