Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

46-113 Wilków ul. Długa 38 tel. 77 419 51 92

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Zdj z uroczystości gminnej

„ Ty jesteś Polska! Ta co nie zginęła….”

Obchody Święta Niepodległości w Wilkowie.

Odzyskanie niepodległości i zjednoczenie ziem trzech zaborów po  123 latach niewoli jest bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem w dziejach Polski XX wieku. Data 11 listopada skłania nas do przypomnienia losów Ojczyzny i do szacunku dla tych, którzy podjęli wyzwanie historii, potrafili wywalczyć, zorganizować i wreszcie obronić odrodzone państwo. To data-symbol, bo wolność zawitała wówczas do polskich domów.

11 listopada to święto, które co roku uroczyście obchodzone jest w całej Polsce. Dużą popularnością cieszą się wydarzenia cykliczne takie jak: biegi niepodległości, koncerty patriotyczne, parady uliczne czy wystawy historyczne.

    Jak w całej Polsce tak i w Wilkowie w poniedziałek 11 listopada obchodzono to święto. W tym dniu młodzież ze Szkoły Podstawowej w Wilkowie przedstawiała piękną akademię z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Nosiła ona tytuł ,,Ty jesteś Polska! Ta co nie zginęła”. Przedstawienie rozpoczęło się  polonezem wykonanym przez uczennice i recytacją  perfekcyjnie opanowanych przez młodych „aktorów” ról. Uczniowie w podniosłym tonie i nastroju prezentowali poezję patriotyczną  a narratorzy opowiadali historię Polski.  Występ zawierał także popisy wokalne gimnazjalnego zespołu „Debeściaki”.

Kolejnym etapem przedstawienia była ,,Droga Krzyżowa  Ojczyzny”. Dopełnieniem całości – obrazy przedstawiające historię Polski zaprezentowane na dużym ekranie. Uczniowie we wspaniałym montażu słowno- muzycznym  udowodnili, że nadszedł nowy wiek. Zmienia się świat, Europa i Polska. Pokazali, że są odpowiedzialni za losy kraju i świata, za losy swoje i swoich bliskich. Wiedzą, że dzięki swoim przodkom mogą w pełni docenić wolność i niepodległość Ojczyzny. Są wdzięczni za spokojne domy, za spokojne sny, pamiętają o wielkim darze jaki złożyli na ołtarzu Ojczyzny i wierzą, że dzięki nauce, pracy, poświęceniu będą chcieli spłacić choćby część długu. Nie możemy i nie chcemy zapomnieć o Powstaniu Styczniowym, Listopadowym i Wielkopolskim, o wojnach światowych, o roku 1956, nie zapominamy roku 1970 i 1980, stanie wojennym  i obradach okrągłego stołu. Pamiętamy   i obiecujemy pamiętać zawsze.

Małgorzata Jagieła

PSP w Wilkowie

 

 

Pragnę dołączyć do powyższego artykułu wyrazy podziękowania i gratulacji Naszym Wspaniałym Uczniom a w szczególności nauczycielom – Pani Małgorzacie Jagieła i Panu Piotrowi Majewskiemu za piękny wyraz artystyczny i choreograficzny a nade wszystko wspaniałą lekcję historii drogi do Wolności Naszej Ojczyzny.

Podziękowania i gratulacje po zakończeniu Mszy wyraził również Pan Wójt Gminy Wilków.

Dziękujemy

Roman Półrolniczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkowie

 

 

 

Autor: Małgorzata Jagieła