Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

46-113 Wilków ul. Długa 38 tel. 77 419 51 92

Plan dowozów

Zapraszamy do zapozania się z planem dowozów na zajęcia w szkole i odwozów uczniów po zakończeniu zajęć.