Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

46-113 Wilków ul. Długa 38 tel. 77 419 51 92

Ważne informacje dotyczące stołówki szkolnej

STOŁÓWKA SZKOLNA

INFORMACJA

Odliczenia za obiady będą uwzględniane po zgłoszeniu u intendent kuchni w godz. 7:00-8:00 w dniu nieobecności dziecka w szkole pod nr telefonu 774195438.

Pod koniec każdego miesiąca rodzic dostanie informację o kwocie wpłaty za dany miesiąc.

WPŁATY ZA OBIADY  proszę dokonywać na konto: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

nr konta: 67 8890 0001 0024 0174 2000 0002

w tytule: imię i nazwisko dziecka, m-c (np. wrzesień) za obiady

Termin wpłaty od 1-go do 7-go każdego miesiąca począwszy do m-c października 2020r.