Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

46-113 Wilków ul. Długa 38 tel. 77 419 51 92

Krótka historia naszej szkoły

       W transporcie repatriantów z Podola, który przybył do Namysłowa w 1945 roku znalazło się małżeństwo nauczycielskie: Maria i Michał Kułaczkowscy. Zgłosili się oni do miejscowego inspektora szkolnego, który zatrudnił ich w Publicznej Szkole w Wilkowie.

Pierwszego listopada 1945 roku nowo mianowany kierownik placówki po raz pierwszy ujrzał swoje nowe miejsce pracy. We wspomnieniach napisał: „Szkoła była w dobrym stanie, w czterech klasach pełno było słomy po wojskach sowieckich, które kwaterowały tu przed wyzwoleniem Wrocławia”. Państwo Kułaczkowscy z synami i woźnym potrzebowali dwóch tygodni, aby już 15 listopada 1945 roku rozpocząć rok szkolny 1945/46, w którym w każdym z IV oddziałów uczyło się 30-40 uczniów.

W 1949 roku Maria i Michał Kułaczkowscy opuścili Wilków a funkcję kierownika szkoły powierzono Tadeuszowi Harjaszowi. Tego roku szkoła liczyła VI oddziałów a pracowało w niej 4 nauczycieli. W roku szkolnym 1950/51 liczba oddziałów wzrosła do VII. Wówczas 146 uczniami opiekowało się 5 nauczycieli. W tym roku szkołę opuszczają pierwsi absolwenci, po ukończeniu siódmej klasy. Rok później ówczesne kierownictwo wymienia instalację elektryczną, doprowadza do budynku szkolnego bieżącą wodę, oddaje dodatkową salę lekcyjną a także zakupuje nowe pomoce naukowe.

W 1952 roku kierownictwo szkoły obejmuje Zofia Skóra.

Od września 1954 roku w VII oddziałach pracuje 6 nauczycieli, w tym Mieczysław Szczepaniak - żywa legenda wilkowskiej szkoły. W 1960 roku pojawia się w szkole Janina Bilińska jako siódma nauczycielka-obecnie emerytka mieszkająca do dzisiaj w Wilkowie.

W roku szkolnym 1961/62 budynek pęka w szwach, rekordowa liczba 237 uczniów uczy się w IX oddziałach. Następny rok przynosi kolejne zmiany, tworzy się klasy ósme.

Po 15 latach kończy swoją pracę w Wilkowie Zofia Skóra. Jest rok 1967,kierownikiem placówki zostaje Czesław Maga i pełni swe obowiązki do 1972 roku. Po nim przez rok szkołą zarządza Henryk Morawski. Jego następcą w 1973 roku zostaje mgr Edward Kraśnicki.

Dyrektor Kraśnicki przeprowadza kapitalny remont, w klasach pojawiają się, zamiast starych ławek, nowe stoliki. Klasopracownie i pracownie przedmiotowe wzbogacają się w nowe pomoce naukowe. Biblioteka szkolna otrzymuje nowe książki. W siedmiu salach lekcyjnych uczy się VIII oddziałów. Stan taki utrzymuje się aż do 1995 roku, kiedy generalny remont zupełnie zmienia oblicze szkoły.

W 1980 roku mgr Zbigniew Maliński zajmuje miejsce dotychczasowego dyrektora, pełniąc funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowie i jednocześnie Gminnego Dyrektora Szkół. W tym czasie stan posiadania szkoły nie ulega zmianie, pracuje w niej 13 nauczycieli, warunki są surowe, zimą dokuczają niskie temperatury w klasach, sanitariaty nie spełniają podstawowych zasad higieny a podłogi i schody nie pozwalają utrzymać ich w należytym porządku. Piece kaflowe w klasach nie zapewniają ciepła,ale dodają pracy sprzątaczkom i nauczycielom, którzy musieli uzupełniać opał, gdyż do palacza należało tylko rozpalenie pieca.

Lata osiemdziesiąte to nieustanne zmagania dyrektorów z Sanepidem, który w czasie cyklicznych kontroli doszukiwał się wielu uchybień. W spartańskich warunkach szkoła funkcjonuje w kolejnych latach wypełniając misje, do której została powołana. Kończą ją kolejne roczniki młodzieży, wielu z nich po maturze studiuje, czasami wracają już jako nauczyciele. W ponad pięćdziesięcioletniej historii szkoły możemy pochwalić się wieloma absolwentami wyższych uczelni, którzy swoją przygodę z nauką rozpoczynali właśnie tutaj. Wspomniane problemy dotyczą także następnych kadencji. W latach 1984-1986 zmaga się z nimi mgr Albina Kotulak, której dzielnie sekunduje mąż , nauczyciel często zmuszony wykonywać obowiązki konserwatora. Po niej przez kolejne dwa lata placówką kieruje mgr inż. Jadwiga Frączek. Rezygnuje z funkcji dyrektora i z pracy w wilkowskiej szkole w 1988 roku.

Początki pracy następnego dyrektora są ciężkie. Kiedy 1 września 1988 roku mgr Roman Półrolniczak - matematyk ze Szkoły Podstawowej w Dębniku obejmuje placówkę w Wilkowie wymaga ona natychmiastowego remontu. Stuletniemu budynkowi szkoły grozi nawet zamkniecie. Trzeba jednak czekać 7 lat by zapadła decyzja o remoncie. W międzyczasie były różne pomysły-nawet dokumentacja zupełnie nowego obiektu, szokującego swym rozmachem, która z racji zmian w naszym kraju i kryzysu finansów państwa nigdy nie została zrealizowana. Ruszyło się coś dopiero w 1995 roku. Błyskawiczna ekspertyza budowlana i przychylność lokalnych władz pozwalała jednak optymistycznie spojrzeć w przyszłość. Zapada decyzja o remoncie.

Cieszymy się wszyscy: dyrektor, nauczyciele i dzieci. Czasu jest mało. Uczniowie kończą rok szkolny 1 czerwca. Następnego dnia wchodzą ekipy budowlane, mają tylko 3 miesiące. Muszą skończyć 31 sierpnia, tak by 1 września w szkole mogli pojawić się uczniowie. Plan zostaje zrealizowany w 100%,jesteśmy dumni i oczarowani. Zawsze mieliśmy dobrze przygotowaną i oddaną kadrę nauczycielską. Teraz możemy również pochwalić się doskonałą bazą lokalową. Widoczna z daleka biała bryła budynku, przykrytego brązową czapą dachu, góruje nad otoczeniem. Wreszcie mamy centralne ogrzewanie i ekologiczną bezobsługową kotłownię olejową.

Poza dwoma dodatkowymi salami lekcyjnymi, szatniami, pięknymi toaletami, nowymi meblami i pomocami naukowymi zyskaliśmy jeszcze to czego zazdrościli nam wszyscy wokół-pracownię komputerową. Gdyby tak jeszcze sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia-wzdychaliśmy. Mielibyśmy wszystko czego szkole potrzeba do szczęścia.

Ośmioklasowa Szkoła Podstawowa w Wilkowie zakończyła swą działalność w roku szkolnym 1998/1999.Wraz z reformą edukacji we wrześniu 1999 roku w polskim krajobrazie pojawiło się gimnazjum. Na jego siedzibę wybrano stolicę gminy-Wilków. Kierowanie placówką powierzono dotychczasowemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej mgr Romanowi Półrolniczakowi. Szkoła została zaopatrzona w nowe pomoce naukowe, zgodnie z programem rządowym pracownia komputerowa wzbogaciła się o 10 nowych komputerów z dostępem do internetu. Kadra pedagogiczna przygotowała się do realizacji nowych zadań, jej działania na rzecz doskonalenia swoich kwalifikacji są trwałą praktyką.

W pierwszym roku działalności nowej szkoły był to: Zespół Szkół jako twór przejściowy na okres 1 roku. Uczyło się w nim 152 uczniów: w 3 pierwszych klasach gimnazjalnych i 4 klasach ósmych, kończących naukę dotychczasowym trybem.

Gimnazjum Publiczne w Wilkowie od roku 2000/2001 kształci już tylko gimnazjalistów. W siedmiu oddziałach skupia 142 uczniów pod fachową opieką 13 nauczycieli. W następnym roku w dziesięciu oddziałach będzie około 210 uczniów. Zgodnie z najnowszymi trendami duży nacisk kładziemy na nauczanie języków obcych (angielskiego, niemieckiego) i informatyki. Pragniemy jak najlepiej przygotować naszych absolwentów do nauki w nowej szkole średniej. Personel pomocniczy, stołówka szkolna miejscowy ośrodek zdrowia troszczy się o zdrowie i dobre samopoczucie wychowanków wilkowskiego gimnazjum. U progu XXI wieku borykamy się z wieloma problemami, typowymi dla polskich szkół na prowincji, w rolniczej gminie. Dyrektorowi mgr Romanowi Półrolniczakowi, kierującemu od 12 lat wilkowską szkołą, powierzono w drodze konkursu stanowisko Dyrektora  Gimnazjum na najbliższe 5 lat i tym samym  wprowadzenie go w XXI wiek.

 

Roman Półrolniczak