Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

46-113 Wilków ul. Długa 38 tel. 77 419 51 92

Zasady przyjęć do klasy ósmej

 Zasady przyjęć do klasy ósmej Publicznej Szkoły  Podstawowej 
w Wilkowie na  rok szkolny 2020/2021

 

I. INFORMACJE  OGÓLNE

 

 

 Do klasy ósmej  przyjmuje się:

a)     na wniosek rodziców (załącznik nr 7),

b)     w terminie od 1 kwietnia 2020r. do 17 sierpnia 2020 r. na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wilków

 

 

 

INFORMACJA DODATKOWA DLA RODZICÓW KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, proszę dokumenty dotyczące rekrutacji przysyłać drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@wilkowszkola.pl w formie skanów bądź zdjęć. Dokumenty w formie papierowej zostaną uzupełnione w późniejszym terminie.

 

Proszę dostarczyć do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej:

do 30 czerwca  2020 r.;

  • aktualne jedno zdjęcie legitymacyjne.

 

 

Autor: Kamila Łataś