Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

46-113 Wilków ul. Długa 38 tel. 77 419 51 92

Kontakt

tel./fax 774195192

email: sekretariat@wilkowszkola.pl

Kartka z kalendarza

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O placówce

O placówce

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie jest szkołą na terenie Gminy Wilków, do której w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 81 uczniów, uczących się w 6 oddziałach klasowych. Dyrektorem szkoły jest Roman Półrolniczak, a naukę prowadzi (wraz z dyrektorem) 13 nauczycieli pełnozatrudnionych i 3 nauczycieli niepełnozatrudnionych tj.: 1 nauczyciel na 5/18 etatu, 1 nauczyciel na 4/18 etatu oraz 1 nauczyciel na 13/18 etatu. W placówce zatrudnionych jest również 9 pracowników administracyjno-obsługowych (w tym 6 w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 pracowników na 0,5 etatu i 1 pracownik na 0,75 etatu). W PSP w Wilkowie prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i inne o charakterze terapeutycznym, a także zajęcia rozwijające kreatywność i uzdolnienia uczniów tj.: zajęcia matematyczno-logiczne, zajęcia teatralne, zajęcia innowacyjne oraz zespół instrumentalno-wokalny. Na terenie szkoły działa od poniedziałku do piątku świetlica szkolna, a podwórko wyposażone jest
w nowoczesny kompleks boisk wielofunkcyjnych oraz siłownię zewnętrzną dla dzieci.