Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

46-113 Wilków ul. Długa 38 tel. 77 419 51 92

E-mail: sekretariat@wilkowszkola.pl

Przejdź do strony głównej

Środa, 27 stycznia 2021

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie jest szkołą na terenie Gminy Wilków, do której w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 72 uczniów, uczących się w 6 oddziałach klasowych.

Dyrektorem szkoły jest Roman Półrolniczak, a naukę prowadzi (wraz z dyrektorem) 13 nauczycieli pełnozatrudnionych i 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych tj.: 2 nauczycieli na 2/18 etatu, 1 nauczyciel na 4/18 etatu oraz 1 nauczyciel na 13/18 etatu. W placówce zatrudnionych jest również  9 pracowników administracyjno-obsługowych (w tym 7 w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 pracowników na 0,75 etatu i 0,5 etatu). W PSP w Wilkowie prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i inne o charakterze terapeutycznym, a także zajęcia rozwijające kreatywność i uzdolnienia uczniów tj.: zajęcia matematyczno-logiczne, zajęcia teatralne, zajęcia innowacyjne oraz zespół instrumentalno-wokalny. Na terenie szkoły działa od poniedziałku do piątku świetlica szkolna, a podwórko wyposażone jest w nowoczesny kompleks boisk wielofunkcyjnych oraz siłownię zewnętrzną dla dzieci.  

Metryczka

Wytworzono:2019-10-24 22:06przez:
Opublikowano:2019-10-24 00:00przez: Administrator sscmc
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie
Odwiedziny:177

Załączniki

Brak załączników

  • Brak wpisów.