Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

46-113 Wilków ul. Długa 38 tel. 77 419 51 92

Dentobus

SZANOWNI PAŃSTWO,

DROGIE DZIECI,

 

 

W DNIU 5 lutego 2020 roku do Placówki oświatowej przyjedzie :

GABINET STOMATOLOGICZNY NA KÓŁKACH " DENTOBUS",którego zadaniem jest

Profilaktyka Przeciwpróchnicowa oraz Leczenie Próchnicy w jamie ustnej.

* Warunkiem udziału w programie jest PISEMNA ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

 

KAŻDY DZIELNY PACJENT OTRZYMA NAGRODĘ – NIESPODZIANKĘ

 

                                                                       ZAPRASZAMY