Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

46-113 Wilków ul. Długa 38 tel. 77 419 51 92

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 Zarządzenie  Nr PSP.S.021.24.2019

Dyrektora  Publicznej Szkoły  Podstawowej  w  Wilkowie

z  dnia 10 września 2019 r.

 

 

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

 

            Na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603) zarządzam co następuje:

 

            §1 Biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

 

1) 31 października 2019 r.

2) 2 stycznia 2020 r.

3) 3 stycznia 2020 r.

4) 30 kwietnia 2020 r.

5) 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. (dotyczy klas I, II, III, V, VI)

6) 12 czerwca 2020 r.

 

            §2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania